Övriga tjänster

En komplett entreprenör inom mark och anläggning

Förutom markarbeten erbjuder vi många andra tjänster inom underhåll och skötsel. Dränering och dikesgrävning är ett annat vanligt uppdrag vi har. Vi har den utrustning och de maskiner som behövs för att klara även större dräneringsarbeten, antingen när du bygger ett nytt hus eller vill göra om den befintliga dräneringen.

Dränering

Har du problem med att marken i trädgården är alldeles genomblöt en lång tid efter att det regnat? Eller har du upptäckt tecken på att det tränger in fukt i källaren? Då behöver din tomt dränering, som leder vattnet bort från tomten och huset. Dränering sker genom att man gräver diken där man lägger ner dräneringsrör för avrinningen. Rören är perforerade och tar upp både regnvatten och grundvatten och leder det bort från huset, vanligen till en dräneringstank eller till ett närliggande vattendrag.

Vi är experter på dränering och har hjälpt många husägare med att dränera tomten eller intill huset. Kontakta oss så berättar vi mer!

Skötsel och underhåll

Förutom att vara entreprenör vid större projekt kan vi även ta hand om regelbunden skötsel och underhåll av din fastighet, oavsett om det är ett större flerbostadshus eller en villa. Vi kan utföra skötsel och underhåll åt fastighetsägare och bostadsrättsföreningar likaväl som åt privatpersoner. Här är några av de tjänster inom skötsel och underhåll som du kan anlita oss för:

  • ​Plattläggning
  • Snöröjning
  • Dikesrensning
  • Vägrenhållning
  • Trädgårdsarbete
  • Grönytearbete
  • Skogsarbete

Varmt välkommen att kontakta oss om du är fastighetsägare eller representerar en bostadsrättsförening och vill ha hjälp med regelbunden skötsel och underhåll av din fastighet. Självklart också du som är villaägare!

markarbeten tjänster

Dränering, skötsel och underhåll i Helsingborg